Kabataang Makabayan President Surrenders to 24IB

  A Kabataang Makabayan Chapter President surrendered to the 24th Infantry (Wildcat) Battalion at its Headquarters in Sitio Barbarit, Barangay Tagodtod, Lagangilang, Abra on August 19, 2019.

  Kabataang Makabayan is an underground movement under the cloak of the Communist Party of the Philippines. It was founded by Jose Maria Sison on November 30, 1964.

  Genebeth S. Balicao, 22 years old and a resident of Barangay Butneg, Lacub, Abra, voluntarily surrendered to the 24IB. She is the President of the Kabataang Makabayan-Lacub, Abra Chapter and is also a member of New People’s Army’s Milisyang Bayan.

  Through the intercession of well-meaning and peace loving personalities who coordinated with 24IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Jearie Boy P. Faminial, Balicao finally mustered the courage to surrender at the 24IB Headquarters.

  She is currently under the protection of 24IB, while her application to avail of the Enhanced Local Integration Program benefits is on process.

  Major General Lenard T. Agustin, Commander of the Army’s 7th Infantry (Kaugnay) Division, lauded the decision of Balicao to return to mainstream society and focus on being a productive citizen.

  “Right now, there is a Senate inquiry regarding the missing students who were recruited into the Communist Terrorist Group (CTG). Sa gitna ng mga nakalulungkot na salaysay ng mga magulang sa kung paanong pinilit nilang huwag mapariwara ang kanilang mga anak at pinigilang umanib sa mga maka-kaliwang organisasyon, hanggang sa ang mga ito ay bigla na lamang hindi nagsiuwi sa kanilang mga tahanan, isang masayang balita itong aking natanggap, na may isang Kabataang Makabayan President na kusang sumuko sa ating mga hanay. Patunay ito na may pag-asa pa na maipa-unawa natin sa ating mga kabataan na wala sa armadong pakikibaka ang kasagutan tungo sa mga pagbabagong inaasam, kundi nasa piling ng ating mga mahal sa buhay, pag-aaral, at pakiki-isa at pakikipagtulungan sa gawaing ikakaunlad ng ating bansa,” said Major General Agustin.

  Further, he said that by showing the youth how they can be instrumental in the pursuit of peace, through a “whole of nation approach”, the government and our society may yet rescue the youth, who are in the throes of youthful idealism gone astray, from a bleak and disastrous future in the hands of the NPA.

  © 2018 Philippine Army. All Rights Reserved. Designed By AC of S for C4S, G6, 7ID and 7TH SIGNAL BATTALION, ASR, PA